Duhovna zvanja

Istinsko bogatstvo svake župe su svakako duhovna zvanja. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup trenutno među živućima ima četvoricu svećenika: tri redovnička i jednog dijecezanskoga, ali broj svećenika, redovnika i redovnica iz ove župe bio bi mnogo ukoliko se u obzir uzme da su neki od svećenika i časnih sestara kršteni na Stupu, ali su osnivanjem pojedinih župa od matične postali duhovna zvanja novoosnovanih župa. Trenutačno sa župe Stup su četvorica svećenika, od toga tri redovnika te jedan dijecezanski.

Danijel Čolo, rođen 10. prosinca 1977. Rodom je iz naselja Otes. Sin je jedinac oca Stjepana i majke Jasmine. Osnovnu školu završio je u Barama. Tijekom agresije na BiH od 1992. do 1994. iz Otesa preselio je u centar grada, odakle je odselio u Zagreb u župu Trnovčica. Nakon toga 2006. Odlučio se za redovnički život u Redu Braće Blažene Djevice Marije od gore Karmela (bosonogi karmelićani). Za đakona je zaređen 2012., a 2013. za prezbitera. Trenutno živi u samostanu u Remetama, Zagreb, gdje je na službi župnog vikara.

Vinko Međugorac, rođen je u Sarajevu 1967. Teologiju je studirao na Visokoj teološkoj školi u Sarajevu i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Diplomski ispit položio je 1996. Te iste godine pridružio se Redu misionara Srca Isusovoga, a 1998. u Innsbrucku polažio i prve zavjete. Za svećenika ga je 24. lipnja 2005. zaredio bivši biskup Linza mons. Maximilian Aichern. Trenutno pastoralno djeluje među gradišćanskim Hrvatima u biskupiji Železno – Eisenstadt.

Fra Danijel Rajić, svećenik, član Franjevačke provincije svetoga Križa Bosne Srebrene, rođen je 12. studenoga 1979. u Sarajevu. Kršten je u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu. Osnovnu školu do sedmog razreda završio je u Sarajevu, osmi i prva dva razreda opće gimnazije u Pločama (HR), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1997.-1999.), novicijat u Livnu (1999.-2000.), filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2000.-2006.). Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2006. u Sarajevu. Bio je župni vikar u Podmilačju (2006.-2009.). Od 2009.-2012. samostanski je vikar na Bistriku i duhovni asistent Frame u Sarajevu. Na službe promotora duhovnih zvanja, meštra postulanata, duhovnika u Franjevačkom sjemeništu i postulaturi u Visokom, te duhovnog asistenta Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda Bosne Srebrene imenovan je od 2012.-2016. Obnašao je službu nacionalnog duhovnog asistenta Frame u BiH (2013.-2015.) i OFS-a (2012.-2013., 2015.-2016.).

U lipnju 2016. na poslijediplomskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stekao je akademski gradus magistra znanosti iz oblasti dogmatske teologije. Uspješno je obranio licencijatski rad na temu: „Žrtva i ‘kultura spomena’ u teološkom promišljanju Josepha Ratzingera-Benedikta XVI.“ Od srpnja 2016. imenovan je na službe vikara i ekonoma Franjevačkog samostana svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, duhovnika u Franjevačkom sjemeništu i postulaturi u Visokom, te provincijskog promotora duhovnih zvanja, a član je i vijeća za pastoral duhovnih zvanja KVRPP BiH.

Vlč. Vlado Vrebac, rođen je 12. kolovoza 1989. u Sarajevu. Nakon završene osnovne i srednje škole upisao je Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije gdje je i diplomirao 2013. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2013. u Žepču. Đakonski praktikum je obavljao u župama Skopaljska Gračanica i Žepče. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2014. u sarajevskoj katedrali. Župnim vikarom bio je u župama Otinovci – Kupres i Oštra Luka – Bok. Trenutno je župnik u župi sv. Ivana Krstitelja – Bijelo Brdo i župni upravitelj župe sv. Petra i Pavla u Kulini.