Završena misijska akcija MIVA

Od 23. do 30. srpnja u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup organizirana je misijska akcija MIVA pod geslom Moj dar slavi Boga za sve sretno prijeđene kilometre. Njome su se prikupljala sredstva za nabavku vozila hrvatskim misionarima u zemljama “trećeg svijeta” koja bi im trebala olakšati naviještanje Radosne vijesti. U dvije nedjelje župna zajednica skupila je 443,95 KM koje će biti predane Nacionalnoj upravi Papinskih misijskih djela u BiH.

Ova misijska akcija u svijetu se organizira već 90 godina, a cilj joj pomoći u borbi protiv nepismenosti, siromaštva, bolesti, gladi i žeđi. MIVA Hrvatska i BiH do sada su pomogle su u nabavci: 16 automobila, jednog traktora, 34 bicikla, 15 tricikala i 7 motocikala, a samo u prošloj i ovoj godini zahvaljujući prilozima iz ove akcije kupljena su tri terenska vozila, 13 bicikala i tri motocikla.

Inače ova akcija pokrenuta je zahvaljujući jednom misionaru koji je izgubio svog najboljeg prijatelja u Nambiji jer nije bilo vozila da se na vrijeme stigne u bolnicu. Cijeli tjedan ljudi su nosili prijatelja na ramenima, ali je bilo prekasno. Njegov prijatelj je umro jer je sve predugo trajalo. Misionara je to toliko potreslo da je počeo tražiti dobrovoljne darovatelje za kupnju misijskih vozila. Nije znao da će jednoga dana njegova želja prerasti u akciju MIVA koja se organizira u: Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Niozozemskoj, Velikoj Britaniji, Južnoj Koreji, Australiji, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini.

D. K.