Statistika

Prema dostupnim crkvenim podatcima broj vjernika katolika u župi Sarajevo, Sarajevo Polje i poslije toga na župi Stup može se pratiti od sredine 19. stoljeća, točnije od 1855. Od tada pa sve do posljednjega rata može se pratiti gotovo stalni porast broja vjernika. Tako je prema Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a po podacima iz 1855. župa Sarajevo brojala 1 016 vjernika. Prve podatke za samo župu Stup, otkako je osnovana imamo iz 1910. Tada je ona brojala 1 597 vjernika. Broj vjernika konstantno se iz godine u godinu povećavao da bi svoj vrhunac doživio neposredno pred posljednji rat. Prema izvještajima iz 1991. na Stupu je bilo gotovo 11 000 vjernika, točnije 10 930. Ratne strahote su učinile svoje tako da je dobar dio stanovnika napustio svoje domove, tako da prema crkvenim podatcima iz 2001. na Stupu je živjelo 2 386 vjernika. Od tada pa do danas broj vjernika je otprilike ostao isti. Prema podacima od posljednjeg blagoslova obitelji na kraju 2019. župa je brojala 2 050 vjernika u 846 obitelji. [1]

Godina popisa Broj katolika
1855. 1 016
1864. 1 191
1870. 1 571
1877. 1 557
1844. 2 842
1910. 1 597
1923. 2 452
1931. 3 674
1937. 3 980
1959. 4 850
1973. 7 300
1991. 10 930
2001. 2 386
2015. 2 460
2016. 2 321
2018. 2 099
2019. 2 050

 

[1] Tekst napisan prema knjizi: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća, Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, BiH, 2004.