Zbor mladih

Pri župi Uznesenja Blažene Djevice Marije djeluje i zbor mladih. Njegovi počeci sežu u 2006. kada su uz nekolicinu mladića i djevojaka zaživile i prve melodije. Najzaslužnija za pokretanje ove priče svakako je s. Pia Herman, iz reda družbe Kćeri Božje ljubavi. Ona je nastojala okupiti mlade župe te iskoristiti njihov potencijal, a prije svega željela je te mlade ljude približiti Crkvi i molitvi. Dobro ih je poznavala budući da je i radila kao vjeroučiteljica. Budući da je svaki početak težak, tako je bio i ovaj jer je valjalo uskladiti različite pjevačke sposobnosti članova zbora. S obzirom kako je sve to na početku zvučalo sestra je ovom zboru dala i šaljiv naziv Stupske švrake, koji se među mladima zadržao do danas. Nakon dvije godine vođenja zbora s. Pia dobila je premještaj na drugu službu, a tako su i mladi glasovi nakratko zašutili. Dolaskom novog župnika, vlč. Miroslava Ćavara, 2009. ponovno je pokrenuta inicijativa za ponovnim oživljavanjem liturgijskog pjevanja. Tih godina zbor je imao svoje uspone i padove, a onda su 2014. Stupske švrake ponovno propjevale. Naime, tada je za župnog vikara došao vlč. Marko Škraba, koji je u bogoslovskim danima i sam bio aktivni član zbora te VIS-a Emanuel. On je ponovno okupio mlade pjevače i svirače iz župe te je zbor zaživio, ali je zadržao početni naziv Stupske švrake.

Od tada pa sve do danas mladi animiraju liturgijsko pjevanje svake nedjelje na pučkoj misi, ali isto tako i u raznim drugim prigodama, kao što je proslava patrona. Članovi kažu da bez obzira na glasačke sposobnosti kako su ponosni na ime našeg zbora, ali prije svega na to što su dio ove župe.

Biljana Baban