Župna vijeća

U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup u skladu s odredbama i statutima Vrhbosanske nadbiskupije djeluju u župno pastoralno i ekonomsko vijeće koje je u ovome sazivu od 2014. Trenutno je u župnom pastoralnom vijeću aktivno devet vijećnika, koji pomažu župniku planiranju i izvršavanju pastoralnih aktivnosti i projekata. Dok ekonomsko vijeće, zbog smrti jedne članice, broji dva člana koji zajedno sa župnikom vode računa o upravljanju crkvenim dobrima.

Župno pastoralno vijeće

 1. Vidak Ilić (1940.)
 2. Željko Rajić (1988.)
 3. Emil Ćurić (1971.)
 4. Marija Mišić (1959.)
 5. Jakov Čolo (1943.)
 6. Drago Ilić (1955.)
 7. Robert Almaš (1969.)
 8. Marko Bošnjak (1949.)
 9. Perica Čolo (1980.)

Župno ekonomsko vijeće

 1. Željko Filipović (1969.)
 2. Josip Šimunović (1956.)